เกี่ยวกับเรา

ไลเน่ สินค้าอาหารเสริมคุณภาพเพื่อคุณ 

เพื่อคงความสมดุลย์ตามธรรมชาติ วิตามินและอาหารเสริมของเราจึงเต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญ ที่จำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เราจึงคอยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์สินค้าไลเน่®ทั้งหมด ได้ถูกผลิตในโรงงานที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยของเราในประเทศสหรัฐฯ อเมริกาและ เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย นอกจากนี้ยังเป็นโรงงานที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (US FDA) ว่าเป็นโรงงานที่ตรงตามมาตรฐานการผลิต  (US GMP) ของประเทศสหรัฐฯ อเมริกา

 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2