บี - สเลน

 

 

วิธีรับประทาน


  • สำหรับผู้ใหญ่รับประทานวันละ 1-3 แคปซูล

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
 

ขนาดบรรจุ

  • 60 แคปซูล

 

..jpg  เลขสารบบอาหาร

10-3-08839-1-0036

WeightLossHungerControl
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2