เบต้า แคโรทีน 15 มก.

 

  

วิธีรับประทาน


  • สำหรับผู้ใหญ่รับประทาน วันละ 1 แคปซูล ทุกวันหลังอาหาร

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
 

ขนาดบรรจุ

  • 100 แคปซูล

 

..jpg  เลขสารบบอาหาร
 10-3-08839-1-0030

AntioxidantImmuneSystemVisionBeautyandSkinCare
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2