แคลเซียม แมกนีเซียม ซิงค์

 

 

 

วิธีรับประทาน


  • รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • การรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์
 

ขนาดบรรจุ

  • 60 เม็ด

 

..jpg  เลขสารบบอาหาร

10-3-08839-1-0012

BoneAndJointCareMuscleBuildingWomensHealthMindMoodMemoryMigraine
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2