น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส 1000 มก.

 

 

วิธีรับประทาน


  • รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

  •  ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก

  • ควรระวังในผู้ที่ได้รับยารักษาโรคลมชัก

  • การรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์

 

ขนาดบรรจุ

  • 60 แคปซูล
  • 100 แคปซูล

 

..jpg  เลขสารบบอาหาร

10-3-08839-1-0020

BoneAndJointCareWomensHealthBeautyandSkinCare
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2