น้ำมันปลา 1000 มก.

 

 

 

วิธีรับประทาน


  • วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

  • ห้ามใช้ในผู้ทีแพ้ปลาทะเลหรือนำมันปลา

  • ควรระวังในผู้ทีเลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ทีใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน

 

ขนาดบรรจุ

  • 50 แคปซูล
  • 200 แคปซูล

 

..jpg  เลขสารบบอาหาร

10-3-08839-1-0018

BoneAndJointCareHeartHealthCardiovascularBloodPressureVisionMindMoodMemoryMigraine
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2