น้ำมันกระเทียมสกัดจากกระเทียมสด 5000 มก.

 

 

วิธีรับประทาน


  • สำหรับผู้ใหญ่รับประทานวันละ 1-2 ซอฟเจล ทุกวันหลังอาหาร

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนทีเหมาะสมเป็นประจำ    
 

คำเตือน 

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
 

ขนาดบรรจุ

  • 100 แคปซูล

 

..jpg  เลขสารบบอาหาร
10-3-08839-1-0033

AntioxidantImmuneSystemHeartHealthCardiovascularBloodPressureDiabetesDigestiveSystem
 

Health & Product Hotline083 073 2115 General Inquiry02 2867731-2